Μήλος Ναυτικό Μουσείο

Ναυτικό Μουσείο της Μήλου

Το μικρό ναυτικό μουσείο της Μήλου βρίσκεται στον Αδάμαντα στο κτίριο της παλιάς κοινότητας. Στο μουσείο έχει γίνει προσπάθεια να συγκεντρωθεί η ναυτική ιστορία της Μήλου.

Μήλος Ναυτικό Μουσείο

Ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου βρίσκονται εργαλεία από οψιδιανό, πολλοί παλιοί ναυτικοί χάρτες, ενώ στον χώρο δεσπόζει η ξυλόβαρκα Ειρήνη, χαρακτηριστικό δείγμα βάρκας των Κυκλάδων.

Ώρες λειτουργίας του Μουσείου 09.00 - 14.00 Τηλέφωνα 22873 60100, 22870 60105

Ναυτικό Μουσείο Μήλου

Αδάμαντας – Μήλος – Κυκλάδες

Ώρες λειτουργίας του μουσείου 09.00 - 14.00

Τηλ: 22873 60100, 22870 60105

 

ΜΗΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ